Programy

Statut przedszkola

Zobacz

Koncepcja pracy przedszkola

Zobacz

Standardy Ochrony Małoletnich

Zobacz

Program zajęć matematyczno – przyrodniczych

Zobacz

Program wychowawczo – profilaktyczny

Zobacz

Plan współpracy z rodzicami

Zobacz

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Zobacz

Choroby pasożytnicze – procedury

Zobacz

Regulaminy

Regulamin przedszkola

Pobierz

Regulamin korzystania z szatni przedszkolnej

Pobierz

Regulamin wycieczek i spacerów

Pobierz

Regulamin postępowania w razie wypadku

Pobierz

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka

Pobierz

Regulamin bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Dokumenty

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka

Pobierz

Upoważnienie do odbioru

Pobierz

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych

Pobierz

Kalendarz organizacji pracy przedszkola

Pobierz

Projekty Przedszkolne

Projekt matematyczno – przyrodniczy

„Las, dwa, trzy” 

Pobierz

Projekt

„Polska – moja ojczyzna”

Pobierz

Projekt

„Z darami natury, świat nie jest ponury”

Pobierz

Do zobaczenia